Bánffyhunyad református templom - Tombor Ilona leírása

Templom: 

Mennyezet a hajóban, 8x25 tábla. Feliratai:

„Anno Doni 1705. Serkengette Ezt Szt. Munkára: a B.-Hunyadi Sz. Gyülekezetet az Isten Beszédéből Tiszt. Csengeri Péter Uram B.-Hunyadi L. pásztor…“
„Anno Doni 1705. Építette ez Mennyezetet B.-Hunyad Várossa Nagy Inségi között: Nem erővel sem hatalommal hanem a Jehovának lelke által. Zach. 4. IX. ó. Jelki Buzás Márton Biróságában Kovács János, Kudor Márton Péter István Polgárságokban.“

Mennyezet a szentélyben 9x11 tábla + 2 csonka sor. Felirata:

„Ao. 1780. Eszten. Gyalai K. István Prédikátorságában, Tzutza Istv. Curatorságában, Lukács István Biroságában, Tsonka János és Mezeji János Egyházfiságokban Isten Ditsőségéhez való buzgóságából a B.-Hunyadi Ref. Eklésia maga költségével készitette ezt a Mennyezetet Kolozsvári Asztalos Lőrincz János által…“

(A folytatás bibliai idézet.)