Tombor Ilona

warning: Creating default object from empty value in /home/mennyezet/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Kézdimártonfalva - Tombor Ilona leírása

Templom: 

Kézdimártonfalva, Ref. templom (v. Háromszék vm.; Martineni – Románia)

Mennyezet, 1754-ből. (Kelemen Lajos szíves közlése Debreczeni László gyűjtése nyomán, 1943. – Balogh Jolán fényképgyűjteménye.)

Martonfalva, Ref. templom (v. Nagyküküllő vm.; Metisdorf – Románia)

 

Mennyezet, 1754-ből és 1824-ből; az utóbbi rész Molná András munkája. (Huszka-gyűjt. Bp., Néprajzi Múzeum rajztára. R. 9705-9708. sz.)

Zabola - Tombor ilona leírása

Templom: 

Zabola, Ref. templom (v. Háromszék vm.; Zabala – Románia)

Mennyezet a hajó és a szentély fölött, 50 + 74 = 124 tábla. Keletkezésére vonatkozó adatok az egyház anyakönyvében:

“Anno 1772 Mélt Grof Teleki Kristina Néha Méltos Tholdi Ádám Ur kegyes özvegye M Grof Tholdi Sigmond kedves fiával … a menyezetetis ujonnan épitették, festették”.

Ugyanekkor készült az új karzat, szószék és ajtók. A mai karzat 1895-ből való. (Fikker lelkész szíves közlése, 1964.)

Tancs - Tombor Ilona leírása

Templom: 

Tancs, Ref. templom (v. Kolozs vm.; Tonciu – Románia)

Székelydálya - Tombor Ilona leírása

Templom: 

Székelydálya, Ref. templom (v. Udvarhely vm.; Daia – Románia)

Mennyezet, 1630-ból. 8 X 7 tábla. Felirata:

“Aedificatum ect hoc lacunar in Anno Salutis 1630 die XIX Novemb …” Utána elkopott, olvashatatlan nevek

Szacsva - Tombor Ilona leírása

Templom: 

Szacsva, Ref. templom (v. Háromszék vm.; Saciova – Románia)

Mennyezet 1791-ből, a maksaihoz hasonló. (Kelemen Lajos szíves közlése Debreczeni László gyűjtése nyomán, 1943. – Balogh Jolán fényképgyűjteménye.)Irodalom: Kováts, 1942, 687.

Oklánd - Tombor Ilona leírása

Templom: 

Oklánd, Unit. templom (v. Udvarhely vm.; Ocland – Románia)

Mennyezet, padok. A hajó mennyezetét Asztalos Elekes András 1771-ben festette. A szentélyét “Készitette Szolga György kurátorságában nagyob és kisebb Elekes András által 1786. pünkösd havában”.

Nyárádszentmárton - Tombor Ilona leírása

Nyárádszentmárton, Unit. templom (v. Maros-Torda vm.; Mitresti – Románia)

Mennyezet, 63 tábla, 1667-ből. Feliratai:

“Illius in Laudem reparantur tecta perennem Qui Deus est solus Primaque Causa Boni. A: D: 16 / 67.”
“Kozma Mihály Havadi András Asztalosok Sipos János Dékány.”

Karzat ugyanebből az időből.

Nagypetri - Tombor Ilona leírása

Templom: 

Nagypetri, Ref. templom (v. Kolozs vm.;Petrindul Mare – Románia)

7x7 + 3x6 táblás festett mennyezet. Feliratai:

Nádasdaróc - Tombor Ilona leírása

Templom: 

Nádasdaróc, Ref. templom (v. Kolozs vm.; Daroti – Románia)

Mennyezet, a hajóban 7 X 9, a szentélyben 7 X 4 tábla, a diadalív alatt egy sorban 6 tábla. Feliratai:

Maksa - Tombor Ilona leírása

Templom: 

Maksa, Ref. templom (v. Háromszék vm.; Macsa - Románia)

Padok, karzat.
Mennyezet az Iparművészeti Múzeumban 1893 óta. (Lt. sz.: 5.466.) 5 x 15 tábla. Felirat:

“D.TOM.S.ANNO DOMINI 1766 MENS AESTIVIS TEMPLI HUIUS ORNATUS TABULARIS TEMPORE FUNCTIONIS V. D. MINISTRI GABRIELIS MAXAI: LARGA EJUS DEM R: DACALIORUM PRODIGALITETE NEC NON ECCLESIA REFOR: MAXAIENSIS MAJORI EX PART EXPENSIS CURATORE DN. LADISLAO KANYÓ LUCEM Conspexit.”

Tartalom átvétel