Ége-Tombor Ilona leírása

Templom: 

Ége, Ref. templom (v. Udvarhely vm.; Egin – Románia)

Mennyezet, 1702-ből. Elpusztult. (Kelemen Lajos szíves közlése Debreczeni László gyűjtése nyomán, 1943.)