Farnas - Tombor Ilona leírása

Templom: 

Farnas, Ref. templom (v. Kolozs vm.; Sfaras – Románia)

Mennyezet. 56+26 tábla. Feliratai:

„Én Mennyei Urnak, aki Szent házában régen laktam…“ (A többi olvashatatlan.)
„A farnosi Eklézsia Tanács [?] Tagok … Szakács György, Belényesi Is(tván) … Ezekk Idejekben Épült ez Templom Aszt alos Lőrintz Által 1750. Die Julii, Augusti, Septembri.“

Nyugati karzat. Felirata:

„Predik. C. 12. V. 3. Emlékezzél meg a te Teremtődről a te ifjúságodnak idejében, mig el Jönek az esztendők, melyekről azt mondjad, nem szeretem ezeket … Asztalos Lőrintz.“

Keleti Karzat.
Szószék. Koronáján felirat:

„Jöjjetek és halgassatok engemet … Anno 1750.“

7 padelő, 1790-ből. Úrasztala. A zsoltárkitevőn 1720-as évszám.
A déli ajtószárnyon:

„Ezt az Ajtott Renováltatta Isten Dicsőségére Öreg Kudor Márton 17[?]7 Die Juli.“