Felsőboldogfalva - Boros Judit leírása

Templom: 

Felsőboldogfalva, Ref. templom (v. Udvarhely vm., Feliceni, Hargita m.)

A mennyezet másik feliratos kazettájának szövege:

„REGNANTE ILI, UST. AC CELSISSIMO PRINCIPE DNO DNO MICH. APAFI AEDILIBUS EXIS. FRANCISCO DERSI ET MARTINO FÜRÉSZ ANNO DNI 1670.“