Gyerővásárhely - Pap Gábor leírása

Templom: 

A mennyezet a korai Umling-művek közé tartozik. Középtengelyét a feliratos táblák jelölik ki. Ettől balra („rendezői” jobb) helyezkedik el mind a Nap, mind az Esthajnalcsillaggal együtt megjelenített Hold ábrája. A szokásos Umling-motívumok egész sorával találkozunk itt. Az állatszájból kiáradó „teremtő beszéd” két táblán is előfordul. Ugyanezt mondhatjuk el a „Bűnbeesés” jelenetéről is, mindkét esetben emberpár nélkül. A „Kétfejű sas” ezúttal is a tavaszi napéjegyenlőséggel induló Kos-hónap jelzőállata, míg a fiait vérével tápláló „Pelikán” a nyári napfordulóval kezdődő Rák-hónapé. Itt tetőzik az évkörben a fény (leghosszabb a nappal, legrövidebb az éjszaka), így a fénnyel összefüggő erények, a jóság, a szeretet és az ingyen kegyelem érvényesülésére itt teremtődik a legjobb esély. A fekete madaraktól megszállt szőlőtő a Halak-Vízöntő együtthatás szokványos képjele. Ugyanezt a tulajdonság-összevonódást a túloldali vetületével egybekomponáltan idézi elénk a „sellős” tábla. Az alak felsőteste az Oroszlán és a Szűz mozgásdiagramjait egyesíti, míg a pikkelyes altest az évkör túloldalán nekik megfelelő Vízöntő- illetve Halak-megnyilvánulásokat idézi. Az „Őrdaru” ugyanilyen logika szerint jeleníti meg közvetlenül a „Kétfejű sas” szomszédságában az általa képviselt Kos-tulajdonságok túloldalát, a maga félreismerhetetlen Mérleg-tartásával.