Gyerővásárhely - Tombor Ilona leírása

Templom: 

Gyerővásárhely, Ref. templom (Magyargyerővásárhely, v. Kolozs vm.; Osorheiu – Románia)

Mennyezet. 82 tábla. A templom 1831-ben épült, mennyezete az előző épületből való. Feliratai:

„Ez a Mennyezet Épitetet a Gy[erővásárhelyi] Ref. Eccla Kölcségé[vel] Kalo András Curatorságában … Kolosvári Asztalos Lőrintz Által. A. 1752. Diebus Juny.“
„Ez a Menyezet a Templomnak egy darab részével együtt épitetett Görgényi András Prédikátorságában … Készült Kolosvári Asztalos Tamási János által anno 177[?] Die 2. Oct. 4.“
„Renovált. Ano 1770.“

A nyugati 9 táblás karzaton:

„Készítette Eperjesi Nagy András 1831.“

A szószék-koronán:

„Te azért embernek Fia … Umling Lőrintz Ál(tal). Ano 1770.“