Kézdimártonfalva - Tombor Ilona leírása

Templom: 

Kézdimártonfalva, Ref. templom (v. Háromszék vm.; Martineni – Románia)

Mennyezet, 1754-ből. (Kelemen Lajos szíves közlése Debreczeni László gyűjtése nyomán, 1943. – Balogh Jolán fényképgyűjteménye.)

Martonfalva, Ref. templom (v. Nagyküküllő vm.; Metisdorf – Románia)

 

Mennyezet, 1754-ből és 1824-ből; az utóbbi rész Molná András munkája. (Huszka-gyűjt. Bp., Néprajzi Múzeum rajztára. R. 9705-9708. sz.)