Magyarlóna - Tombor Ilona leírása

Templom: 

Magyarlóna, Ref. templom (Szászlóna, v. Kolozs vm.; Lona – Románia)

8x15 táblás mennyezet. Egyik felirata:

„Épitetet e Mennyezet Szász Lonai R. Ekklesia Költségével Incze Sámuel Prédikátorságában … 1752. Diebus August.“

A 9 táblás nyugati karzat felirata:

„Préd. XII. Örvendezz Iffju a te Iffjuságodnak idejébe … Totum hoc opus Laqueraris et Chori fecit Laurentius Umlung Artifex Claudicus Ano 1752. Dieb. Aug.“

A szószéken:

„Ésa LVIII. Kiálts Tellyes Torokkal meg ne Szünjél mint a Trombita … 1750.“

Id. Umling Lőrinc munkája.Nagyon kopott padok Umlingék festésének nyomaival.