Magyarvalkó - Tombor Ilona leírása

Templom: 

Magyarvalkó, Ref. templom (v. Kolozs vm.; Valcaul Unguresc – Románia)

Nyugati karzat, XVII. század közepi.Mennyezet. Felirata:

“Ezen Menyezet romladozásából ujittatott meg mostan az Ekk. örök megegyezéséből T. (Gyöngy)ösi János papi hivatal folytatásának 15-dik Esztendejében … Ekla Beles Havasa költségével mellynek Administratora Bálint János idősb Bálint István Ko. Aszt. idősbb és ifjabb Umling Lőrintz által.”

A szentélyben 1778-as évszám.