Nádasdaróc - Tombor Ilona leírása

Templom: 

Nádasdaróc, Ref. templom (v. Kolozs vm.; Daroti – Románia)

Mennyezet, a hajóban 7 X 9, a szentélyben 7 X 4 tábla, a diadalív alatt egy sorban 6 tábla. Feliratai:

“Psal. LXXXIV. Oh Seregeknek Ura Boldogok akik lakoznak a te Házadban … [stb.]”
“Az örökké imádandó Sz. Háromság Egy Isten Nevének épittetett Szentséges Hajlék avagy Templom Melly a Jesus Xtus eg(y) Kissebbik Szolgája Görgényi Cs. András idejében az Darotzi Eklésia Költségével és hüséges forgolódása által minden Részeiben Renováltatott Ez Szép Mennyezettel Adornáltatott Jakab György Curatorságában és Jakab István bíróságában s Egyházfiságában 1(7)50 Dieb Maji.”

Harmadik táblán latin nyelvű dicsőítés. (Esa: Cap: VI: V: 3.)9 táblás nyugati karzat; csak 6 festett tábla látszik, Gyalui Asztalos János motívumaival.Papi szék, Umling Lőrinc munkája.Padok. 9 festett padelő. Egy 5 mezőre osztott pad felirata:

“Balás ANNO DOMINI 1687 András.”

Másikon B. A. monogram, harmadikon 1701-es évszám. Több pad Umling Lőrinc stílusában, 1750-ből; az egyik évszámos, másikon B. G. betűk. A kurátori széken:

“Jakab György 1750.”

Szószék-korona. Felirata:

“Ez velumot csináltatta az nagy hatalmu Istennek dücsőségére Balás András Anno Dm. 1682.”

A régebbi mennyezet felirata hasonló volt:

“… ez velumot Balás András csináltatta az nagy hatalmu Istennek dicsősségére 1687.”