Nagypetri - Tombor Ilona leírása

Templom: 

Nagypetri, Ref. templom (v. Kolozs vm.;Petrindul Mare – Románia)

7x7 + 3x6 táblás festett mennyezet. Feliratai:

“Az Isten dicsőségére épittetett ez mennyezet az Nagypetri ecclesia közönséges költségével Járai Máthé bíróságában több polgártársaival Domokos Jánossal és Boldisarral Bodis Mihállyal és Mártonnal és Menyhárt Pállal … [olvashatatlan sor] … MÁRTON PREDIKÁTORSÁGÁBAN (Z)ILAHI ASZTAL(OS) (I)STVÁN ÁLTAL ANN(O) (1)713 DIE MAJI.”
“MEGUJITTATTA EZ IMÁDSÁG HÁZÁNAK KÉT DARAB … ASZTAL BENNE LEVŐ XVIII SZEKEKKEL, AZ HÁROM UJABB SOR MENNYEZETEK … ISTVÁN PRÉDIKÁTORSÁGÁBAN ÉS BODISÁR ISTVÁN CURATORSÁGÁBAN EGYHÁZFI JÁRAI MÁRTON SZORGALMATOSSÁGA ÁLTAL ASZTALOS UMLING LŐRINTZ ÁLTAL A NAGYPETRI REFORMÁTA ECCLESIA KÖZÖNSÉGES KÖLTSÉGÉVEL ÉS NÉMELY ISTENES PATRONUS URAK, DE KIVÁLTKÉPPEN EGY THÁBITAI PATRONA ASZSZONY SEGITSÉGÉVEL ANNO 1769 és 70-dik Eszt. Dieb. 7mbri.”

Egyik táblán:

“E Menyezet virágozodot Umling János …”

9 táblás nyugati karzat, alján 5 festett tábla. Felirata:

“Praed. 12. Öörvendezz Ifju a Te Iffjuságodnak idején … Renovat. est Anno 1770 Die 4-nta Septembris in honorem Domini Per Laurentzium Umling.”

Hasonló késői Umling-festés az orgonakarzat feljáróján, a papi széken és a szószék-koronán.

Nagypetri, Ref. templom (v. Kolozs vm.;Petrindul Mare – Románia)

7x7 + 3x6 táblás festett mennyezet. Feliratai:

“Az Isten dicsőségére épittetett ez mennyezet az Nagypetri ecclesia közönséges költségével Járai Máthé bíróságában több polgártársaival Domokos Jánossal és Boldisarral Bodis Mihállyal és Mártonnal és Menyhárt Pállal … [olvashatatlan sor] … MÁRTON PREDIKÁTORSÁGÁBAN (Z)ILAHI ASZTAL(OS) (I)STVÁN ÁLTAL ANN(O) (1)713 DIE MAJI.”
“MEGUJITTATTA EZ IMÁDSÁG HÁZÁNAK KÉT DARAB … ASZTAL BENNE LEVŐ XVIII SZEKEKKEL, AZ HÁROM UJABB SOR MENNYEZETEK … ISTVÁN PRÉDIKÁTORSÁGÁBAN ÉS BODISÁR ISTVÁN CURATORSÁGÁBAN EGYHÁZFI JÁRAI MÁRTON SZORGALMATOSSÁGA ÁLTAL ASZTALOS UMLING LŐRINTZ ÁLTAL A NAGYPETRI REFORMÁTA ECCLESIA KÖZÖNSÉGES KÖLTSÉGÉVEL ÉS NÉMELY ISTENES PATRONUS URAK, DE KIVÁLTKÉPPEN EGY THÁBITAI PATRONA ASZSZONY SEGITSÉGÉVEL ANNO 1769 és 70-dik Eszt. Dieb. 7mbri.”

Egyik táblán:

“E Menyezet virágozodot Umling János …”

9 táblás nyugati karzat, alján 5 festett tábla. Felirata:

“Praed. 12. Öörvendezz Ifju a Te Iffjuságodnak idején … Renovat. est Anno 1770 Die 4-nta Septembris in honorem Domini Per Laurentzium Umling.”

Hasonló késői Umling-festés az orgonakarzat feljáróján, a papi széken és a szószék-koronán.