Szacsva - Pap Gábor leírása

Templom: 

Összesen 60 kazettájával ez a mennyezet az aránylag kis terjedelműek közé tartozik. Képeinek részletes elemzését legutóbb Juhász Judit végezte el, tanulmánya megjelenés előtt áll. Részben erre támaszkodva ismertetjük a szacsvai mennyezet rekonstruálható képi programját. Három figurális, konkrétan állatalakos kazettája közül a legfeltűnőbb helyre az került, amelyen „életfára” felkapaszkodó vagy azt támadó fekete medve (?) látható. Az állat nyilvánvalóan a földi életre veszélyes, sötét Szűz-tendenciákat képviseli, hiszen ennek az évköri-zodiákusi egységnek a második Holdháza viseli a Medve nevet a néphagyományunkban. Egy másik kazettán két ágaskodó oroszlán vesz közre egy oszlopot. (Ennek az ábrának a megfelelőivel Maksán és Kézdimartonfalván találkozhatunk.) A heraldikus ízű ábra jelentésének felfedése valamivel bonyolultabb művelet, mint a medvésé volt. Az oroszlánpár természetesen a róluk elnevezett hónapot, illetve csillagképet jeleníti meg, közöttük azonban szabályszerűen a túloldani Vízöntő képviselőjének kellene feltünnie. Ám a Vízöntő önmagában nem tud megjelenni, csak valamelyik szomszédjára „ráömölve”. A tömör kőoszlop a Bak-tulajdonságokat, mint a Vízöntő-tulajdonságok hordozó közegét idézi a kettőzött idődimenzót igénybe vevő Oroszlán-érvénytartamba. A harmadik figurális díszű kazetta az Igével való teremtés gyakran alkalmazott képjelét, a „beszélő állatot” (kutyát?) varázsolja elénk. Ennek a táblának a különlegessége abban áll, hogy nem a sarkából indul a beszéd, nem onnan nyomul be a képbe a kibocsátója, hanem az alapvonal közepéből. Így nem lehet szó Nyilas-képviseletről, csak a feltámadás hirdetőjéről, a Kosnak megfelelő keleti Zodiákus-állatról, a Kutyáról. (A hazai népművészet is ezt az állatfajtát használja a tavaszi napéjegyenlőséggel kezdődő évköri egység jelölésére.) A mennyezet egészének képi programját végső soron a nyolcágú csillagként megidézett Vénusz bolygó, a mi Esthajnalcsillagunk határozza meg. Sugarai közül élet-gombolyagok táncolnak elő, belső mintázatuk az életindítás ősi képjelét (yang-yin) idézi. A növényi minták közül is a Vénusz bolygó két otthona, a Bika és a Mérleg, valamint erőben létének évköri színhelye, a Halak képviselteti magát konvencionális képjeleivel. Hogy pedig ezúttal bolygónk működésének elsősorban testi-érzéki vonatkozásaival kell számolnunk, arra meglehetős egyértelműséggel utal a két táblán is megjelenő „mandorla” (voltaképpen vulva) forma.