Szacsva - Tombor Ilona leírása

Templom: 

Szacsva, Ref. templom (v. Háromszék vm.; Saciova – Románia)

Mennyezet 1791-ből, a maksaihoz hasonló. (Kelemen Lajos szíves közlése Debreczeni László gyűjtése nyomán, 1943. – Balogh Jolán fényképgyűjteménye.)Irodalom: Kováts, 1942, 687.