Székelydálya - Tombor Ilona leírása

Templom: 

Székelydálya, Ref. templom (v. Udvarhely vm.; Daia – Románia)

Mennyezet, 1630-ból. 8 X 7 tábla. Felirata:

“Aedificatum ect hoc lacunar in Anno Salutis 1630 die XIX Novemb …” Utána elkopott, olvashatatlan nevek