Pap Gábor

warning: Creating default object from empty value in /home/mennyezet/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Zabola - Pap Gábor leírása

Templom: 

A hajó nagyobb, a szentély kisebb tükörbe komponált ábrái egyetlen kéz alkotásai, egységes képi világot alkotnak. Összhatásukban barokkosabbak a Székelyföld egyéb emlékeinél. A növényi minták szára, levele, virágszirmai húsosabbak, testességüket gyakran külön kontúrozás hangsúlyozza. Sajátos motívum a feltűnő gyakorisággal szereplő átlós, illetve függőleges állású, mindig vázából indított virágtő, olykor kettő is egyetlen táblán. Ilyenkor egymást keresztezik a szárak. Egyetlen esetben, a páros virágtő-motívum szárvégein csőrös sárkányfejek rajzolódnak ki.

Tancs - Pap Gábor leírása

Templom: 

Figurális – ember- és állatalakos – díszítményekben Kraszna és Szilágylompért mellett a leggazdagabb mennyezet a mezőségi Tancsé. Az összesen 65 táblából 20 tartozik ebbe a csoportba, és akkor még nem beszéltünk a Nap és a Hold emberarcú ábráiról. Ez utóbbiak pontosan a mennyezet közepén helyezkednek el, ilyen módon kétféleképpen is felezve annak teljes felületét. Érdemes utánaszámolni: a Hold térfelén mindössze öt alakos ábrázolást találunk, a többi tizenöt a Nap oldalára került.

Sztána - Tombor Ilona leírása

Templom: 

Sztána, Ref. templom (v. Kolozs vm.; Stana – Románia)

Mennyezet, 1743-ból. Gyalui Asztalos János műhelye (?). 6 X 13 tábla; ezek közül 36 db 1836 – 37-ben készült, a régiek utánzata. Feliratai:

“Anno Domini 1743 Ez Helynek akkori Lelkipásztora Tiszteletes Tordai György Uram idejében épitetet ez Menyezet az Ekklesia Költségével …”
“Ezen templom fele része egészben épittetett … 1836 és 1837-ben.”

Festett ajtón:

Sztána - Pap Gábor leírása

Templom: 

A legegyszerűbb mintázatú festett kazettás mennyezetek közé tartozik a sztánai. Alapjában véve kétféle ábratípust variál. Az egyik: virágkoszorúba zárt, felülnézetből ábrázolt virágkehely, a másik: kifelé nyíló virágkelyhektől és kacsoktól körbezárt csillag-alakú mezőben kettős körvonalú, belsejében rácsozott felületű négyzet. A két motívum közül az utóbbit alkalmazták, élénkebb színezéssel, a XIX. század első felében készült mennyezet-bővítmény valamennyi kazettáján.

Székelydálya - Pap Gábor leírása

Templom: 

Egyike a legbiztonságosabban értelmezhető képrendű festett mennyezeteinknek. A 8x7 táblából álló együttes (ma két táblája hiányzik, illetve rekonstruálhatatlan mintázatú) a középvonala mentén két, egyenként 4x7-es egységre bomlik. A két részt a kellő középen a két táblára szétterülő ún. „királykazetta” fogja össze. A tőle jobbra eső menny(ezet)-félen – ez a szemlélő oldaláról nézve bal kéz felőlinek adódik – határozottabb körvonalakkal rajzolt alakzatokat láthatunk, bal oldalt elmosódottabbak, kialakulatlanabbnak tűnők az ábrák.

Szacsva - Pap Gábor leírása

Templom: 

Összesen 60 kazettájával ez a mennyezet az aránylag kis terjedelműek közé tartozik. Képeinek részletes elemzését legutóbb Juhász Judit végezte el, tanulmánya megjelenés előtt áll. Részben erre támaszkodva ismertetjük a szacsvai mennyezet rekonstruálható képi programját. Három figurális, konkrétan állatalakos kazettája közül a legfeltűnőbb helyre az került, amelyen „életfára” felkapaszkodó vagy azt támadó fekete medve (?) látható.

Oklánd - Pap Gábor leírása

Templom: 

A több fázisban létesült mennyezet-, illetve karzatmellvéd-díszítés leginkább két vonatkozásban érdemes figyelmünkre. Az egyik nem annyira művészet-, mint inkább tudománytörténeti vonatkozás. A „mennyezés” itt fordul át jelképi értelmű – a képírás jeleivel dolgozó – cselekedetből szigorú értelemben vett természettudományos ismeretterjesztésbe.

Nyárádszentmárton - Pap Gábor leírása

A mennyezet 63 kazettája két nagy csoportra osztható. A kisebbik rész három sorban hét-hét, összesen 21 táblát tartalmaz, a nagyobbik hat sorban ugyancsak hetet-hetet, azaz – egy sérültet kivéve – összesen 41-et. A kisebbik csoportban soronként lényegében azonos módon ismétlődnek a motívumok, ami ritkaságnak számít a kárpátmedencei kazettás anyagban. Annál nagyobb fokú a változatosság a maradék felületen. A szokásos Nap-Hold-Csillag hármasság helyett itt csak a Hold ábráját találjuk kiemelt helyzetben.

Nagypetri - Pap Gábor leírása

Templom: 

A mennyezet összképe mai, meglehetősen lepusztult állapotában, első ránézésre kaotikusnak tűnik. Figurális tábla ember- és állatalakokkal egyáltalán nem szerepel benne, így mondandójának irányáról, illetve részleteiről inkább csak sejtéseink lehetnek. Az egyaránt emberarcú két „nagy világító”, a Nap és a Hold, ez utóbbi az Esthajnalcsillaggal párosítva, szokatlan módon egészen a perifériára sodródtak, a Hold-Vénusz ábra ráadásul csonka kazettára került.

Nádasdaróc - Pap Gábor leírása

Templom: 

Asztalos Umling Lőrinc korai korszakából származik a daróci mennyezet. Hajójának, illetve szentélyének kazettái különbözőképpen méretezettek. Az előbbiek közel négyzet-formátumúak, az utóbbiak még egymáshoz képest is eltérő mértékben nyújtott téglalapok. Mind itt, mind ott váltakozva merev geometrikus, illetve négyoldalt kihasasodó négyszögkereteket alkalmaz a mester.

Tartalom átvétel