Pap Gábor

warning: Creating default object from empty value in /home/mennyezet/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Maksa - Pap Gábor leírása

Templom: 

Ennek a mennyezetnek a sorsa példaértékűnek tekinthető. A leszerelt képtáblák 1893-tól az Iparművészeti Múzeumban őrződnek, hol kiállítási, hol raktári környezetben. A legutóbbi időben azonban a maksai gyülekezet úgy döntött, hogy hiteles másolatot készíttet a mennyezetről, és azt újra felszereli eredeti helyszínén. És megtörtént a csoda: ma újra ott pompáznak a szebbnél-szebb ábrák a maksai menny(ezet)en. Az eredeti kazettarendszer legközelebbi rokonait egyébként a szacsvai és a kézdimartonfalvi mennyezeten tanulmányozhatjuk.

Magyarvalkó - Pap Gábor leírása

Templom: 

A templomhajó 7x6 darab kazettáján jól látszik, hogy Valkón már a második Umling-nemzedék is szóhoz jutott, ifj. Lőrinc személyében. A késői Umling-munkákra általában is jellemző az, amit itt látunk: laza, improvizatív vonalvezetés, könnyedén - néha egészen a könnyelműségig könnyedén – felrakott színek, képírás helyett látványhűségre való törekvés, motívumismétlés, illetve -keverés... Legyen elég ennyi ahhoz, hogy a stílusváltozás irányát, illetve mértékét érzékelni tudjuk.

Magyarlóna - Pap Gábor leírása

Templom: 

A maga 120 kazettájával a terjedelmesebb mennyezetek közé tartozik a lónai, Asztalos Umling Lőrincnek érett korszakából származó munkája. A kétféle keret-alakzat, a szigorú négyszögforma és a négy oldalán kihasasodó változat itt meglehetősen rendszertelenül váltakozik, nem úgy, mint a művész egyéb munkáin, például a valamivel korábbi nádasdaróci mennyezeten. A lónai mennyezet kellős közepét a két feliratos kazetta jelöli ki. A középvonaltól jobbra (ez a szembenézeti, ún.

Kézdimártonfalva - Pap Gábor leírása

Templom: 

A templom 7x9 kazettából álló, 1754-ben készült eredeti mennyezetéhez 1824-ben 61 új kazettából álló részt toldottak. A kétféle ábraanyag úgy viszonylik egymáshoz, mint a lakott és az üres csigaház. Az egyikben van élet, a másikban nincs. Nem arról van szó, hogy az új ábraanyag értéktelen lenne. Sőt, összhatásában talán még egységesebb, mint a régi, dekorativitás tekintetében elsőrangú, színei élénkek, összhatásukban mégsem tarkák – az erények felsorolását tovább is folytathatnánk.

Kalotadámos - Pap Gábor leírása

Templom: 

Feliratos kazetta tanúsága szerint ebben a templomban már együtt dolgozott a Kalotaszegen legtöbbet foglakoztatott százkézdi Umling-dinasztia két nemzedéke. A hajó és a szentély kazettakészletéből az utóbbi tartogatja számunkra a mutatósabb, egyszersmind meggondolkoztatóbb példákat. Természetesen ezúttal sem maradhat el az emberarcú Nap, a Mérleg-tartásban feszítő „Őrdaru”, a fiait vérével tápláló „Pelikán”, aki önfeláldozó cselekedetét most fa tetején, a fészkében hajtja végre. A fekete madaraktól megszállt szőlőtő itt három kazettán is feltűnik.

Homoródkarácsonyfalva - Pap Gábor leírása

A több fázisban létesült mennyezet-, illetve karzatmellvéd-díszítés leginkább két vonatkozásban érdemes figyelmünkre. Az egyik nem annyira művészet-, mint inkább tudománytörténeti vonatkozás. A „mennyezés” itt fordul át jelképi értelmű – a képírás jeleivel dolgozó – cselekedetből szigorú értelemben vett természettudományos ismeretterjesztésbe.

Gyerővásárhely - Pap Gábor leírása

Templom: 

A mennyezet a korai Umling-művek közé tartozik. Középtengelyét a feliratos táblák jelölik ki. Ettől balra („rendezői” jobb) helyezkedik el mind a Nap, mind az Esthajnalcsillaggal együtt megjelenített Hold ábrája. A szokásos Umling-motívumok egész sorával találkozunk itt. Az állatszájból kiáradó „teremtő beszéd” két táblán is előfordul. Ugyanezt mondhatjuk el a „Bűnbeesés” jelenetéről is, mindkét esetben emberpár nélkül.

Gelence - Pap Gábor leírása

Templom: 

Brassó közelsége nyomja rá a bélyegét a gelencei festett mennyezettáblák formavilágára. A kárpátmedencei mennyezetek túlnyomó többségétől eltérően itt előfordul motívum-ismétlődés. Merev formák, szálkás körvonalrajz, a figurális részletek emblematikus megformálása – mindez ugyancsak szász befolyásra vall. Ugyanakkor a rendkívül érdekes, máshol elő nem forduló részletmegoldások arra figyelmeztetnek, hogy a képírási jelleg minden formalizálódás ellenére is megőrződött az ábraanyagban.

Gelence - Pap Gábor leírása

Templom: 

Brassó közelsége nyomja rá a bélyegét a gelencei festett mennyezettáblák formavilágára. A kárpátmedencei mennyezetek túlnyomó többségétől eltérően itt előfordul motívum-ismétlődés. Merev formák, szálkás körvonalrajz, a figurális részletek emblematikus megformálása – mindez ugyancsak szász befolyásra vall. Ugyanakkor a rendkívül érdekes, máshol elő nem forduló részletmegoldások arra figyelmeztetnek, hogy a képírási jelleg minden formalizálódás ellenére is megőrződött az ábraanyagban.

Gelence - Pap Gábor leírása

Templom: 

Brassó közelsége nyomja rá a bélyegét a gelencei festett mennyezettáblák formavilágára. A kárpátmedencei mennyezetek túlnyomó többségétől eltérően itt előfordul motívum-ismétlődés. Merev formák, szálkás körvonalrajz, a figurális részletek emblematikus megformálása – mindez ugyancsak szász befolyásra vall. Ugyanakkor a rendkívül érdekes, máshol elő nem forduló részletmegoldások arra figyelmeztetnek, hogy a képírási jelleg minden formalizálódás ellenére is megőrződött az ábraanyagban.

Tartalom átvétel