Pap Gábor

warning: Creating default object from empty value in /home/mennyezet/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Felsőboldogfalva - Pap Gábor leírása

Templom: 

A felsőboldogfalvi mennyezet, a maga 147 kazettájával a legterjedelmesebb és leggazdagabb képvilágú ilyennemű emlékek közé tartozik a Kárpát-medencében. A legtisztább képírás tolmácsolja a mondandót, amely egyetlen mondatba sűrítve így szólhatna: a „kiteljesedett fény” működése a „világ-virágban”. A „kiteljesedett fény” képjele természetesen itt is, mint annyi más kazettás mennyezeten, valamint a magyar népművészet számtalan szép emlékén, a négyszirmú, felülnézetből láttatott virágkehely.

Farnas - Pap Gábor leírása

Templom: 

Asztalos (Öreg) Umling Lőrinc legkorábbi munkái közé tartozik a farnasi mennyezet. Mint az ötvenes évek elején festett egyéb munkáin, itt is a rajzos előadásmód és az élénk, tiszta színek alkalmazása jellemzi munkamódszerét. A hajó önálló egységet képező 7x8 elemű kazetta-rendszerében határozottan kijelölődik a tengely értékű középső sáv.

Farcád - Pap Gábor leírása

Templom: 

A mennyezet 7x11 négyzetalakú kazettából és egy – ezt a viszonylag önállónak tekinthető részt szervesen kiegészítő – 7 téglányalakú kazettát tartalmazó sorból áll. (Ez utóbbi sor ma hiányos, az egyik szélső kazettája már nincs meg.) Az egész mennyezetre az elegáns, kifinomult szín- és formakezelés jellemző. Bár a képírási jellegzetességek rendre felismerhetők, a részletformák plasztikus kezelése mégis bizonyos térbeliség-érzetet kelt az ábrák szemlélőjében. Nem túlságosan nagy számú motívumot alkalmaz a névtelen mester.

Énlaka - Pap Gábor leírása

Templom: 

Rovásírásos táblájáról vált híressé az énlakai unitárius templom mennyezete. Az egységes, aranysárga alapon fekete vonalrajzzal dolgozó mintázat fő formaeleme a korsóból vagy vázából kiinduló, különböző alakzatokba kibomló virágcsokor. Ezek alapján ítélve az évköri keretekben tárgyalt üdvtörténetnek itt a Vízöntő-vonatkozásai lehetnek a leghangsúlyosabbak. Konkrétan a keresztség szentségére kell gondolnunk.

Ége - Pap Gábor leírása

Templom: 

A templom festett kazettás mennyezetét Tombor Ilona még „elpusztultnak” minősíti 1968-ban megjelent művének adattárában, Boros Judit pedig 1982-es kiegészítésében meg sem említi. Ehhez képest a mennyezet viszonylag ép állapotban tanulmányozható ma is, és ugyanebben a templomban még két egymással szemközti karzat mellvédje is tartalmaz festett táblákat. A hajó mennyezete későbbi, az ún. „medaillonos” stílus sajátosságait mutatja, szőnyegszerű mintázatával és naturalisztikus felfogású virágábráival.

Ége

Templom: 

A templom festett kazettás mennyezetét Tombor Ilona még „elpusztultnak” minősíti 1968-ban megjelent művének adattárában, Boros Judit pedig 1982-es kiegészítésében meg sem említi. Ehhez képest a mennyezet viszonylag ép állapotban tanulmányozható ma is, és ugyanebben a templomban még két egymással szemközti karzat mellvédje is tartalmaz festett táblákat. A hajó mennyezete későbbi, az ún. „medaillonos” stílus sajátosságait mutatja, szőnyegszerű mintázatával és naturalisztikus felfogású virágábráival.

Csíkdelne - Pap Gábor leírása

Templom: 

A csíkdelnei festett kazettás mennyezet azok közé a ritka példányok közé tartozik, amelyek római katolikus templomokban maradtak ránk. Királykazettáján felirat vagy napkorong helyett Madonna-ábrázolást láthatunk, Mária ölében a gyermek Jézussal, aki a „szenvedés eszközeit”, más néven „Krisztus fegyvereit” (arma Christi), a keresztet, a lándzsát és a bot végére tűzött ecetes szivacsot tartja bal kezében, míg jobb kezével anyja állát simogatja.

Bögöz - Pap Gábor leírása

Templom: 

A templom középkori freskódísze révén vált ugyan elsősorban nevezetessé, azonban festett kazettás mennyezete is feltétlenül érdemes a figyelmünkre. Ha a felirat nem jelezné, pusztán formai sajátosságok alapján akkor is kitalálhatnánk, hogy szász mesterek dolgoztak itt. Elegáns formakezelés, finom, árnyalatokban rendkívül gazdag színvilág, gyakori motívumismétlés – mindez elsősorban a bútorfestésen edződött szász szemléletmód jellemzője. Magyar mester tőmondatosabban fogalmaz, mert pontosan tudja, mit akar mondani.

Bánffyhunyad - Pap Gábor leírása

Templom: 

A szentély és a hajó mennyezete: két korszak terméke, kétféle művészi ízlés szülötte. A hajóé a régebbi. Névtelen mestere alighanem a XVII. és XVIII. század fordulóján e tájon legfoglalkoztatottabb „mennyező” mester, Gyalui Asztalos János köréből került ki, ha nem őmaga volt a névtelenségbe burkolózó készítő. Összesen nyolcféle motívumot alkalmaz, eredetileg nyilvánvalóan átlós elrendezésben. A mennyezet mai állapota elég aggasztó. Sok az erősen lepusztult tábla, és sokhelyütt felcserélődött a motívumok sorrendje.

Bánffyhunyad református templom - Pap Gábor leírása

Templom: 

A szentély és a hajó mennyezete: két korszak terméke, kétféle művészi ízlés szülötte. A hajóé a régebbi. Névtelen mestere alighanem a XVII. és XVIII. század fordulóján e tájon legfoglalkoztatottabb „mennyező” mester, Gyalui Asztalos János köréből került ki, ha nem őmaga volt a névtelenségbe burkolózó készítő. Összesen nyolcféle motívumot alkalmaz, eredetileg nyilvánvalóan átlós elrendezésben. A mennyezet mai állapota elég aggasztó. Sok az erősen lepusztult tábla, és sokhelyütt felcserélődött a motívumok sorrendje.

Tartalom átvétel